Borgermøder

Her finder du de borgermøder, der er blevet holdt i forbindelse med Nordkystens Fremtid.

 

Borgermøde om miljøkonsekvensvurdering (januar 2019)

Invitation (kommer snart)

Debatoplægget

Udkast til afgrænsningsnotat

Niras' præsentation

Orbicons præsentation

 

Orienteringsmøder (juni 2018)

Invitation

Halsnæs

Gribskov

Helsingør

Rådgivergruppen (oplæg for alle tre kommuner)

 

Orienteringsmøder (januar-februar 2017)

Halsnæs: Slideshow fra mødet

Helsingør: Slideshow fra mødet

Gribskov: Slideshow fra mødet

Rådgivergruppens præsentation af kystbeskyttelsen