Rapporter

Her finder du de rapporter og andre videnskabelige kilder, som projekt Nordkystens Fremtid er baseret på

Det kysttekniske projekt

Nordkystens Fremtid - Kystteknisk projekt(30.10.2020)

Myndighedsprojekt for strandfodring(30.10.2020)

Kystdirektoratets udtalelse til Nordkystens Fremtid


Rapporter fra forundersøgelserne til det kysttekniske projekt

Bathymetrisk survey på dybt vand

Bathymetrisk survey på lavt vand

Geologisk og geoteknisk desk study

Registrering af eksisterende konstruktioner

Sedimentprøver på vand

Topografisk survey


Om det kysttekniske skitseprojekt

Det kysttekniske skitseprojekt

Resume af det kysttekniske skitseprojekt

Ydelsesbskrivelse og bilag til det kysttekniske skitseprojekt

Første skitseprojekt for Nordkystens Fremtid

Spørgsmål og svar om det kysttekniske skitseprojekt


Udbud

Udbud af teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med beskyttelse af Nordkysten


Om miljøet

Fakta om sandsugning

Afgrænsningsnotat - Miljøvurdering, revision efter foroffentlighed


Om grundene langs Nordkysten

Matrikelanalysen for Nordkysten


Om økonomien

Notat om kommunal finansiering af kystbeskyttelse (28.10.2019)

Notat - Badebroer og kystsikring

Cost-effectiveness analyse af kystbeskyttelse på Nordkysten

Fire hovedmodeller for betaling

Analyse af huspriser i forbindelse med sandfodring

Bidragsfordeling og risikovurdering på Nordkysten

Finansieringsprincipper i kystsager - aktuelle og tidligere

Notat om bidragsfordeling ved kystsikring

Oversigt over hidtidige udgifter til kystsikring i kystlag

Notat om proportionalitet og ligebehandling


Erfaringer fra andre steder

Erfaringer fra kystsikring på Vestkysten