Hvem skal betale for strandfodringen?

Kystbeskyttelseslovens §9 fastslår, at Kommunalbestyrelsen kan ”pålægge ejere af fast ejendom, som opnår beskyttelse eller anden fordel af foranstaltningen, en bidragspligt. Det enkelte bidrags størrelse fastsættes af kommunalbestyrelsen”. Ejere af fast ejendom kan være privatpersoner eller offentlige myndigheder

I 2020 er der i de 3 kommuner taget følgende beslutninger om fordelingen af udgifterne til anlæg og vedligeholdelse af strandfodringsprojektet:

Initialfodring

Halsnæs Kommune: Grundejere, der opnår direkte beskyttelse som følge af projektet, finansierer 100% af udgifterne til initialfodringen.

Gribskov Kommune: Kommunen finansierer 75% af initialfodringen, mens grundejerne, der opnår direkte beskyttelse som følge af projektet, betaler de resterende 25% af udgifterne.

Helsingør Kommune: Kommunen finansierer 100% af udgifterne til initialfodringen.

Vedligeholdelsesfodring

I alle tre kommuner er det besluttet, at udgifterne til vedligeholdelsesfodringerne afholdes af de grundejere, der opnår direkte beskyttelse som følge af projektet. Der etableres kystsikringslag som organisatorisk varetageropgaven med vedligeholdelsesfodringerne.

Der er ikke indsendt ansøgning om kystbeskyttelsestilladelse til at gennemføre projektet, men det forventes at ske i 2022.